ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 31 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 tr 31 sách BT Sinh lớp 11

 • Dựa vào hình dưới đây, phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hộ tuần hoàn kép.
 • Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

a. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

- Hệ tuần hoàn đơn:

 • Có 1 vòng tuần hoàn
 • Tim có 2 ngăn
 • Máu đi nuôi cơ thể là máu pha
 • Khi tim co, máu được bơm với áp lực thấp nên vận tốc máu chảy chậm

- Hệ tuần hoàn kép:

 • Có 2 vòng tuần hoàn
 • Tim có 3 hoặc 4 ngăn
 • Máu đi nuôi cơ thể là máu giàu O2
 • Khi tim co, máu được bơm với áp lực cao nên vận tốc máu chảy nhanh

b) Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn

 • Hệ tuần hoàn đơn (cá): Tim bơm máu vào động mạch, lên hệ thống mao mạch mang, tiếp đó vàó động mạch lưng và vào hệ thống mao mạch, sau đó về tĩnh mạch và trở về tim.
 • Hệ tuần hoàn kép (lưỡng cư, bò sát, chim và thú): được gọi là hệ tuần hoàn kép vì hệ tuần hoàn của chúng có 2 vòng tuần hoàn; vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
  • Vòng tuần hoàn lớn: Máu giàu O2 được tim bơm vào động mạch chủ và các động mạch nhỏ hơn, đến mao mạch ở các cơ quan, bộ phận để thực hiện trao đổi chất và khí. Sau đó, máu giàu CO2 đi theo tĩnh mạch về tim.
  • Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO2 được tim bơm lên phổi để trao đổi khí và trở thành máu giàu O2 quay trở lại tim.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 31 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1