ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 39 SBT Sinh học 11

Giải bài 10 tr 39 sách BT Sinh lớp 11

Đối tượng có hệ tuần hoàn hở là:

A. cá.                              

B. khỉ.                                

C. chim.                           

D. ếch.                                

E. sứa.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Đối tượng có hệ tuần hoàn hở là sứa

⇒ Đáp án: E 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 39 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1