ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 30 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 30 sách BT Sinh lớp 11

 • Dựa vào hình dưới đây, so sánh sự khác nhau giữa tuần hoàn hở và tuần hoàn kín. Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).
 • Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

a) Sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín:

Hệ tuần hoàn hở:

 • Máu tiếp xúc trực tiếp với các tế bào.
 • Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
 • Khả năng điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan chậm.
 • Có ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai...) và chân khớp (côn trùng, tôm...).
 • Máu có chứa sắc tố hô hấp (ví dụ: hêmôxianin).

Hệ tuần hoàn kín:

 • Máu tiếp xúc gián tiếp với các tế bào.
 • Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh.
 • Điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan nhanh.
 • Có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật có xương sống.
 • Máu có chứa sắc tố hô hấp (ví dụ: hêmôglôbin).

b) Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bất đầu từ tim)

 • Hệ tuần hoàn hở: Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang máu. Ở đây, máu trộn lẫn với dịch mô để tạo thành hỗn hợp máu - dịch mô (gọi chung là máu). Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào của cơ thể, sau đó trở về tim và lại được tim bơm đi.
 • Hệ tuần hoàn kín: Máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

c) Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở:

Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa, điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan nhanh, do vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 30 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tấn Thanh

  A. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.

  B. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.

  C. Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

  D. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bala bala

  A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy cao.

  B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

  C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.

  D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  A. Máu được điều hoà và phân phối nhanh đến các cơ quan.

  B. Máu không được điều hoà và được phân phối nhanh đến các cơ quan.

  C. Máu được điều hoà và phân phối chậm đến các cơ quan.

  D. Máu không được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  A. Động mạch phổi

  B.  Tĩnh mạch chủ trên

  C. Tĩnh mạch phổi

  D. Tĩnh mạch cửa gan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  A. Vận chuyển các chất đến từng tế bào

  B. Vận chuyển các sản phẩm bào tiết

  C. Điều hòa nhiêt độ

  D. Vận chuyển khí trong hô hấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  A. Chuyển hóa năng lượng trong cơ thể

  B. Chuyển hóa vật chất trong cơ thể

  C. Vận chuyển các chất trong nội bộ cơ thể

  D. Đem chất dinh dưỡng và oxi cung cấp cho toàn cơ thể và lấy các sản phẩm không cần thiết đến cơ quan bài tiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  A. ở cá, máu được ôxi hoá khi qua nền mao mạch mang.

  B. người có hai vòng tuần hoàn còn cá chỉ có một vòng tuần hoàn.

  C. các ngăn tim ở người gọi là các tâm nhĩ và tâm thất.

  D. người có vòng tuần hoàn kín, cá có hộ tuần hoàn hở.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  A. cá

  B. khỉ

  C. chim

  D. ếch

  E. sứa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1