YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 Tuần hoàn máu

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 về Tuần hoàn máu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.
  • B. Qua thành mao mạch.
  • C. Qua thành động mạch và mao mạch.
  • D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.
  • A. Đa số động vật thân mềm và chân khớp.
  • B. Các loài cá sụn và cá xương.
  • C. Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.
  • D. Động vật đơn bào.
  • A. Vì một lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi.
  • B. Vì một lượng CO2 được dồn về phổi từ các cơ quan khác trong cơ thể.
  • C. Vì một lượng CO2 còn lưu trữ trong phế nang.
  • D. Vì một lượng CO2 thải ra trong hô hấp tế bào của phổi.
  • A. Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được.
  • B. Vì phổi không hấp thu được O2 trong nước.
  • C. Vì phổi không thải được CO2 trong nước.
  • D. Vì cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước.
  • A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
  • B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
  • C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
  • D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.
  • A. Tim → Động mạch→ khoang cơ thể→ trao đổi chất với tế bào→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh mạch→ tim
  • B. Tim→ động mạch→ trao đổi chất với tế bào→ hỗn hợp máu→ dịch mô→ khoang cơ thể→ tĩnh mạch→ tim
  • C. Tim→ động mạch→ hỗn hợp máu - dịch mô→ khoang cơ thể → trao đổi chất với tế bào→ tĩnh mạch→ tim 
  • D. Tim→ động mạch→ quang cơ thể→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh mạch→ tim
  • A. Cao, tốc độ máu chảy nhanh
  • B. Thấp, tốc độ máu chảy chậm
  • C. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh 
  • D. Cao, tốc độ máu chạy chậm
  • A. Tim → Động mạch→ tĩnh mạch→ mao mạch→ tim
  • B. Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim
  • C. Tim → mao mạch→ động mạch→ tĩnh mạch→ tim 
  • D. Tim → động mạch→ mao mạch→ động mạch→ tim
  • A. Vận chuyển chất dinh dưỡng
  • B. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết
  • C. Tham gia quá trình vận chuyển khí trong hô hấp 
  • D. Vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết
  • A. tĩnh mạch và mao mạch
  • B. mao mạch
  • C. động mạch và mao mạch 
  • D. động mạch và tĩnh mạch
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF