YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 74 sách GK Sinh lớp 11 NC

Vẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

So sánh:

Hệ tuần hoàn hở:

 • Đại diện: Đa số động vật thân mềm và chân khớp.
 • Cấu tạo: Không có mao mạch 
 • Đường đi của máu: 
 • Đặc điểm của dịch tuần hoàn: 
  • Máu được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu - dịch mô.
  • Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.
 • Tốc độ máu trong hệ mạch: Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

Hệ tuần hoàn kín:

 • Đại diện: Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật.
 • Cấu tạo: Có mao mạch
 • Đường đi của máu: 
 • Đặc điểm của dịch tuần hoàn: 
  • Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim.
  • Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.
 • Tốc độ máu trong hệ mạch: Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON