YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 74 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 74 sách GK Sinh lớp 11 NC

Trình bày sự tiến hóa thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp trong ngành ĐVCXS?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 • Cá:
  • Tim: 2 ngăn (1 TT, 1 TN)
  • Vòng tuần hoàn: 1 vòng
 • Lưỡng cư:
  • Tim: 3 ngăn (1 TT, 2 TN)
  • Vòng tuần hoàn: 2 vòng
 • Bò sát:
  • Tim: 3 ngăn (trừ cá sấu) (1 TT, 2 TN)
  • Vòng tuần hoàn: 2 vòng
 • Chim:
  • Tim: 4 ngăn (2 TT, 2 TN)
  • Vòng tuần hoàn: 2 vòng
 • Thú:
  • Tim: 4 ngăn (2 TT, 2 TN)
  • Vòng tuần hoàn: 2 vòng

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 74 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON