ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 40 SBT Sinh học 11

Giải bài 12 tr 40 sách BT Sinh lớp 11

Điểm sai khác lớn nhất giữa hệ tim mạch người và hệ tim mạch cá là

A. ở cá, máu được ôxi hoá khi qua nền mao mạch mang.

B. người có hai vòng tuần hoàn còn cá chỉ có một vòng tuần hoàn.

C. các ngăn tim ở người gọi là các tâm nhĩ và tâm thất.

D. người có vòng tuần hoàn kín, cá có hộ tuần hoàn hở.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

Điểm sai khác lớn nhất giữa hệ tim mạch người và hệ tim mạch cá là người có hai vòng tuần hoàn còn cá chỉ có một vòng tuần hoàn. Vì vậy, mấu nuôi cơ thể người là máu đỏ tươi còn máu nuôi cơ thể ở cá là máu đỏ thẫm.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 40 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1