YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 142 sách GK Sinh lớp 11

Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chiết cành, nuôi cấy tế bào và mô thực vật trong công tác nhân giống sinh dưỡng.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 142 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON