YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 142 sách GK Sinh lớp 11

Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hoocmôn thực vật là các chât hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 142 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngọc Trinh

  Xét các đặc điểm sau

  ⦁ là các hợp chất hữu cơ được tạo nên trong một thành phần của cơ thể và di chuyển đến các thành phần khác, tại đó chúng kích thích hay ức chế sinh trưởng

  ⦁ với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi lớn trong cơ thể

  ⦁ kích thích cây phát triển nhanh

  ⦁ trong cây, hoocmôn thực vật di chuyển trong mạch gỗ và mạch libe

  ⦁ khác biệt về enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hóa, hoocmôn hoạt hóa cả một chương trình phát sinh hình thái như kích thích hạt và chồi nảy mầm bao gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hóa sinh

  A. (1), (2), (3) và (4)        B. (1), (2), (3) và (5)

  C. (1), (2), (4) và (5)        D. (1), (3), (4) và (5)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho các cơ quan sau

  ⦁ Chồi

  ⦁ Hạt đang nảy mầm

  ⦁ Lá đang sinh trưởng

  ⦁ Thân

  ⦁ Tầng phân sinh bên đang hoạt động

  ⦁ Nhị hoa

  A. (1), (2), (3), (5) và (6)         B. (1), (2), (3), (4) và (5)

  C. (1), (2), (4), (5) và (6)         D. (1), (2), (3), (4) và (6)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phung Meo

  ⦁ gibêrelin kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào

  ⦁ gibêrelin ngăn chặn sự rụng lá, hoa

  ⦁ gibêrelin được tổng hợp ở bao lá mầm của phổi hạt

  ⦁ gibêrelin được vận chuyển trong hệ mạch xilem

  ⦁ gibêrelin được tổng hợp ở rễ của cây

  A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ         B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ

  C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5Đ         D. 1Đ, 2Đ, 3S, 4S, 5Đ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  A. hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả còn xanh

  B. hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả đang chín

  C. hoa, lá, quả, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả đang chín

  D. hầu hết các  phần khác nhau của cây, đặc biệt  trong thời gian ra lá, hoa già, quả đang chín

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hữu Trí

  A. tính chuyển hóa cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao

  B. với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

  C. được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

  D. được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  A. Chồi, ra hoa        

  B. Chồi, ra lá

  C. Chồi, ra rễ phụ        

  D. Chồi, ra quả

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON