YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 135 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 135 sách GK Sinh lớp 11 NC

Thế nào hoocmôn thực vật? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hòa các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm:

 • Nhóm chất kích thích sinh trưởng:
  • Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào.
  • Xitôkinin: có vai trò trong phân chia tế bào.
 • Nhóm các chất kìm hãm sinh trưởng:
  • Axit abxixic: tác động đến sự rụng lá.
  • Etilen tác động đến sự chín của quả.
  • Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 135 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF