ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 142 sách GK Sinh lớp 11

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hoocmôn Thực vật được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm hoocmôn kích thích gồm AIA, GA, xitôkinin.

+ Nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axil abxixic,...

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 142 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Kim Ngan

  Cho các hoocmôn sau:

  ⦁ Auxin

  ⦁ Gibêrelin

  ⦁ Êtilen

  ⦁ Axit abxixic

  A. (1) và (2)        

  B. (4)

  C. (3)        

  D. (4) và (5)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hong Van

  A. Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị số lớn hơn GA

  B. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau

  C. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB rất thấp. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, giảm xuống rất mạnh; còn AAB đạt trị số cực đại

  D. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, đạt trị số cực đại còn AAB giảm xuống rất mạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thành Tính

  A. phát triển chồi bên, làm tăng sự hóa già của tế bào

  B. phát triển chồi bên, làm chậm sự hóa già của tế bào

  C. làm chậm sự phát triển của chồi bên và sự hóa già của tế bào

  D. làm chậm sự phát triển của chồi bên, làm chậm sự hóa già của tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Thanh

  A. Có tác dụng điều hòa hoạt động của cây

  B. Chỉ có tác dụng ức chế hoạt động của cây

  C. có tác dụng kháng bệnh cho cây

  D. chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  A. Cây, lóng, trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở

  B. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng

  C. Cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng

  D. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  A. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ,  kích thích sinh trưởng chiều cao của cây,  tạo quả không hạt

  B. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ,  sinh trưởng chiều cao của cây và phát triển bộ rễ,  tạo quả không hạt

  C. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ,  sinh trưởng chiều cao của cây,  tạo quả không hạt

  D. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ,  sinh trưởng chiều cao của cây,  phát triển bộ lá, tạo quả không hạt

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1