YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 135 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 135 sách GK Sinh lớp 11 NC

Khi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những vấn đề gì? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Sử dụng phitôhoocmôn cần chú ý nồng độ tối thích (vài ppm đến vài chục, vài trăm ppm).
  • Nếu nồng độ quá thấp thì hiệu quả thấp, nếu nồng độ cao quá sẽ ức chế sự sinh trưởng, thậm chí còn phá hủy hay gây chết mô và tế bào sinh vật.
  • Ví dụ: Dùng gibêrelin 5 - 40pp làm tăng năng suất nho gấp đôi. Để dứa ra quả trái vụ nhằm tăng thêm một vụ thu hoạch, người ta dùng 5 - 10 ppm 2,4 D. Dùng 1g đất đèn (có chứa êtilen) đổ vào nón dứa kích thích ra hoa sớm.
  • Chú ý tính chất đối kháng, hỗ trợ giữa các phitôhoocmôn. Đối với chất diệt cỏ chú ý tính chọn lọc riêng biệt. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 135 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF