YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 142 sách GK Sinh lớp 11

Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, tại sao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 142 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON