YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 73 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 tr 73 sách BT Sinh lớp 11

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật? Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và vai trò của chúng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Có 2 nhóm hoocmôn thực vật là nhóm hoocmôn kích thích (auxin, gibêrelin, xitôkinin) và nhóm hoocmôn ức chế sinh trưởng (êtilen, axit abxixic).

  • Auxin: kích thích ra rễ của cành giâm (chiết) và kích thích thụ tinh tạo hạt.
  • Gibêrelin: phá ngủ cho mầm hạt, củ và tạo quả không hạt.
  • Xitôkinin: nuôi cấy tế bào và mô thực vật (nhân giống vô tính) và kích thích sinh trưởng của chồi non.
  • Etilen: thúc quả xanh chóng chín và rụng lá.
  • Axit abxixic: ức chế hạt nảy mầm và kích thích sự rụng lá. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 73 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF