YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 76 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 tr 76 sách BT Sinh lớp 11

Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

A. axit abxixic.                                                 B. xitôkinin.

C. êtilen.                                                          D. auxin.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

  • Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là êtilen. 

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 76 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF