YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 76 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 76 sách BT Sinh lớp 11

Kết luận không đúng về chức năng của auxin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích hình thành và kéo dài rễ.

C. kích thích vận động hướng sáng, hướng đất.

D. thúc đẩy sự ra hoa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Kết luận không đúng về chức năng của auxin là thúc đẩy sự ra hoa.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 76 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF