YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 76 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 tr 76 sách BT Sinh lớp 11

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin?

A. vận chuyển không cần năng lượng.

B. vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ.

C. chủ yếu được sinh ra ở đỉnh thân và cành.

D. có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Vận chuyển không cần năng lượng  không đúng với auxin.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 76 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON