YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 76 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 tr 76 sách BT Sinh lớp 11

Kết luận không đúng về chức năng của xitôkinin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích sự phàn chia tế bào chồi (mô phân sinh).

C. thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa.

D. thúc đẩy sự tạo chồi bên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Kết luận không đúng về chức năng của xitôkinin là thúc đẩy sự phát triển của quả.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 76 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON