YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 135 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 135 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi:

A. Auxin.                           

B. Gibêrelin.

C. Axit abxixic.                   

D. Xitôkinin. 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi axit abxixic.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 135 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF