ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Hoocmôn thực vật - Sinh học 11

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (103 câu):

 • Hà Hà Cách đây 1 tuần

   Câu 1:kể tên 2 ứng dụng của hoocmon auxin(AIA) trong sản xuất nông nghiệp 

  Câu 2 : phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính về cơ sở tế bào học , khái niệm

  câu 3 : ở giai đoạn trẻ em tuyến yên sản xuất ra quá ít hoocmon sinh trưởng sẽ gây ra hậu quả gì ? Vì sao? 

  Câu 4 : đề xuất 2 biện pháp giúp gia súc sinh trưởng và phát triển bình thường vào những ngày mùa đông

   

   

  enlightened

  07/04/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Văn Hoài Cách đây 3 tuần

  hooc môn có vai trò đóng khí khổng là ?    A: Giberelin B: Auxin C: Axit abxixic D: Êtilen

  25/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Loan Cách đây 1 tháng
  Trong bài hát đâu phải bởi mua thu có câu ‘lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu’.Vậy theo em lá vàng rơi khỏi cây là do đâu? Giải thích?

  14/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Loan Cách đây 1 tháng
  Trong bài hát đâu phải bởi mùa thu có câu ‘lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu’ vậy theo em lá vàng rơi khỏi cây là do đâu? Giải thích?

  14/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kieu Oanh Cách đây 2 tháng

  A. Auxin, gibêrelin, xitôkinin

  B. Auxin, axit abxixic, xitôkinin

  C. Auxin, gibêrelin, êtilen

  D. Êtilen, gibêrelin, axit abxixic

  27/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 tháng

  a. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động các phần của cây

  b. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng điều tiết ức chế của cây

  c. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng kháng bệnh cho cây

  d. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 2 tháng

  a. Tính chuyên hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao

  b. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

  c. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

  d. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 2 tháng

  a. Gibêrelin, Xitôkinin, Axit abxixic

  b. Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin

  c. Etilen, Axit abxixic, Xitôkinin

  d. Auxin, Êtilen, Axit abxixic

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 2 tháng

  a. Kích thích giãn dài tế bào

  b. Kích thích sự ra hoa

  c. Kích thích ra rễ ở cành giâm

  d. Kích thích sự ra quả và tạo quả không hạt

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 tháng

  a. Làm giảm năng suất của cây sử dụng lá.

  b. Không có enzim phân giải nên tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại đơi với người và gia súc.

  c. Làm giảm năng suất của cây sử dụng củ.

  d. Làm giảm năng suất của cây sử dụng thân.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Anh Tuấn Cách đây 2 tháng

  a. Tế bào đang phân chia ở, hạt, quả

  b. Thân,cành

  c. Lá, rễ

  d. Đỉnh của thân và cành

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 2 tháng

  a. Kích thích mảy mầm của hạt, củ, chồi, sinh trưởng theo chiều cao của cây, phát triển bộ lá tạo quả không hạt

  b. Kích thích chồi nảy mầm, hạt, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt

  c. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ kích thích sinh trưởng chiều cao, tạo quả không hạt

  d. Kích thích nảy mầm của hạt, củ, chồi, sinh trưởng chiều cao, phát triển bộ rễ, tạo quả không hạt

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 2 tháng

  a. GA

  b. Xitokinin

  d. Auxin

  d. Glutamin

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 tháng

  a. Tác động tới phân chia tế bào

  b. Giúp hình thành cơ quan mới

  c. Ngăn chặn sự già hóa của tế bào

  d. A,B,C đều đúng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 2 tháng

  a. Xitokinin

  b. Axetilen

  c. Etylen

  d. AAB

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 tháng

  a. Quả đang chín

  b. Đỉnh chồi ngọn

  c. Hệ thống rễ

  d. Các cơ quan non đang sinh trưởng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 2 tháng

  a. Điều khiển đóng mở khí khổng

  b. Thúc quả chín, rụng lá

  c. Điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt

  d. Kích thích ra rễ ở cành giâm, chiết

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 2 tháng

  a. Quả xanh tạo ra AAB ức chế quả chín chín quả mức

  b. Quả chín tạo ra etylen kích thích quả xanh chín nhanh

  c. Quả chín tạo ra mùi thơm làm quả xanh chín nhanh hơn

  d. Quả xanh tạo ra auxin làm quả chín không bị nẫu.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 2 tháng

  a. Kìm hãm sự sinh trưởng của cây, lóng, trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở

  b. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng

  c. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng.

  d. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phí Phương Cách đây 2 tháng

  a. Quả non bị rụng nhiều

  b. Cây mọc vống lên

  c. Hạt có thể nảy mầm ngay trên cây mẹ

  d. Lá vàng rụng hàng loạt

  21/02/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 2 tháng

  a. Mô sẹo

  b. Cả chồi và rễ

  c. Chồi

  d. Rễ

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 2 tháng

  a. Auxin

  b. Xitokinin

  c. Etylen

  d. AAB

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 2 tháng

  a. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau

  b. Trong hạt khô GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh, đạt trị số cực đại còn AAB giảm xuống mạnh

  c. Trong hạt nảy mầm, AAB có trị số lớn hơn GA

  d. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB rất thấp. trong hạt GA giảm mạnh, còn AAB đạt trị số cực đại

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 2 tháng

  a. Nguyên tắc nồng độ: phải sử dụng nồng độ thích hợp

  b. Nguyên tắc đối kháng, hỗ trợ giữa các hormone

  c. Nguyên tắc không thay thế: hormone không thể thay thế các chất dinh dưỡng cho cây

  d. Tất cả đều đúng

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 2 tháng

  a. Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm

  b. Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ có bản chất là phi protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm

  c. Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa ở lá cần ánh sáng để quang hợp

  d. Sắc tố không cảm nhận ánh sáng nhưng cảm nhận quang chu kỳ chứa trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1