ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Hoocmôn thực vật - Sinh học 11

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (115 câu):

 • Ngọc Trinh Cách đây 5 tháng

  Xét các đặc điểm sau

  ⦁ là các hợp chất hữu cơ được tạo nên trong một thành phần của cơ thể và di chuyển đến các thành phần khác, tại đó chúng kích thích hay ức chế sinh trưởng

  ⦁ với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi lớn trong cơ thể

  ⦁ kích thích cây phát triển nhanh

  ⦁ trong cây, hoocmôn thực vật di chuyển trong mạch gỗ và mạch libe

  ⦁ khác biệt về enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hóa, hoocmôn hoạt hóa cả một chương trình phát sinh hình thái như kích thích hạt và chồi nảy mầm bao gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hóa sinh

  A. (1), (2), (3) và (4)        B. (1), (2), (3) và (5)

  C. (1), (2), (4) và (5)        D. (1), (3), (4) và (5)

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  hà trang Cách đây 5 tháng

  Cho các cơ quan sau

  ⦁ Chồi

  ⦁ Hạt đang nảy mầm

  ⦁ Lá đang sinh trưởng

  ⦁ Thân

  ⦁ Tầng phân sinh bên đang hoạt động

  ⦁ Nhị hoa

  A. (1), (2), (3), (5) và (6)         B. (1), (2), (3), (4) và (5)

  C. (1), (2), (4), (5) và (6)         D. (1), (2), (3), (4) và (6)

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Meo Cách đây 5 tháng

  ⦁ gibêrelin kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào

  ⦁ gibêrelin ngăn chặn sự rụng lá, hoa

  ⦁ gibêrelin được tổng hợp ở bao lá mầm của phổi hạt

  ⦁ gibêrelin được vận chuyển trong hệ mạch xilem

  ⦁ gibêrelin được tổng hợp ở rễ của cây

  A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ         B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ

  C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5Đ         D. 1Đ, 2Đ, 3S, 4S, 5Đ

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 5 tháng

  A. hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả còn xanh

  B. hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả đang chín

  C. hoa, lá, quả, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả đang chín

  D. hầu hết các  phần khác nhau của cây, đặc biệt  trong thời gian ra lá, hoa già, quả đang chín

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Trí Cách đây 5 tháng

  A. tính chuyển hóa cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao

  B. với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

  C. được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

  D. được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác

   

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 5 tháng

  A. Chồi, ra hoa        

  B. Chồi, ra lá

  C. Chồi, ra rễ phụ        

  D. Chồi, ra quả

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 5 tháng

  Cho các hoocmôn sau:

  ⦁ Auxin

  ⦁ Gibêrelin

  ⦁ Êtilen

  ⦁ Axit abxixic

  A. (1) và (2)        

  B. (4)

  C. (3)        

  D. (4) và (5)

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 5 tháng

  A. Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị số lớn hơn GA

  B. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau

  C. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB rất thấp. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, giảm xuống rất mạnh; còn AAB đạt trị số cực đại

  D. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, đạt trị số cực đại còn AAB giảm xuống rất mạn

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thành Tính Cách đây 5 tháng

  A. phát triển chồi bên, làm tăng sự hóa già của tế bào

  B. phát triển chồi bên, làm chậm sự hóa già của tế bào

  C. làm chậm sự phát triển của chồi bên và sự hóa già của tế bào

  D. làm chậm sự phát triển của chồi bên, làm chậm sự hóa già của tế bào

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Cách đây 5 tháng

  A. Có tác dụng điều hòa hoạt động của cây

  B. Chỉ có tác dụng ức chế hoạt động của cây

  C. có tác dụng kháng bệnh cho cây

  D. chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 5 tháng

  A. Cây, lóng, trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở

  B. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng

  C. Cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng

  D. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 5 tháng

  A. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ,  kích thích sinh trưởng chiều cao của cây,  tạo quả không hạt

  B. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ,  sinh trưởng chiều cao của cây và phát triển bộ rễ,  tạo quả không hạt

  C. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ,  sinh trưởng chiều cao của cây,  tạo quả không hạt

  D. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ,  sinh trưởng chiều cao của cây,  phát triển bộ lá, tạo quả không hạt

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 5 tháng

  Xét các đặc điểm sau

  ⦁ thúc quả chóng chín

  ⦁ ức chế rụng lá và rụng quả

  ⦁ kích thích rụng lá

  ⦁ rụng quả

  ⦁ kìm hãm rụng lá

  ⦁ kìm hãm rụng quả

  A. (2), (4) và (5)       B. (2), (3) và (5)

  C. (1), (3) và (4)       D. (2), (5) và (6)

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 5 tháng

  A. kích thích ra rễ ở cành giâm,  cành chiết, hạn chế tỉ lệ thụ quả,  tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ

  B. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết,  tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ

  C. hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết,  tăng tỷ lệ thụ quả,  tạo quả không hạt,  nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ

  D. kích thích ra rễ ở cành giâm,  cành chiết,  tăng tỉ lệ thụ quả,  tạo quả không hạt,  nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hà Hà Cách đây 5 tháng

   Câu 1:kể tên 2 ứng dụng của hoocmon auxin(AIA) trong sản xuất nông nghiệp 

  Câu 2 : phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính về cơ sở tế bào học , khái niệm

  câu 3 : ở giai đoạn trẻ em tuyến yên sản xuất ra quá ít hoocmon sinh trưởng sẽ gây ra hậu quả gì ? Vì sao? 

  Câu 4 : đề xuất 2 biện pháp giúp gia súc sinh trưởng và phát triển bình thường vào những ngày mùa đông

   

   

  enlightened

  07/04/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Văn Hoài Cách đây 6 tháng

  hooc môn có vai trò đóng khí khổng là ?    A: Giberelin B: Auxin C: Axit abxixic D: Êtilen

  25/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Loan Cách đây 6 tháng
  Trong bài hát đâu phải bởi mua thu có câu ‘lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu’.Vậy theo em lá vàng rơi khỏi cây là do đâu? Giải thích?

  14/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Loan Cách đây 6 tháng
  Trong bài hát đâu phải bởi mùa thu có câu ‘lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu’ vậy theo em lá vàng rơi khỏi cây là do đâu? Giải thích?

  14/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kieu Oanh Cách đây 7 tháng

  A. Auxin, gibêrelin, xitôkinin

  B. Auxin, axit abxixic, xitôkinin

  C. Auxin, gibêrelin, êtilen

  D. Êtilen, gibêrelin, axit abxixic

  27/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 7 tháng

  a. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động các phần của cây

  b. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng điều tiết ức chế của cây

  c. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng kháng bệnh cho cây

  d. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 7 tháng

  a. Tính chuyên hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao

  b. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

  c. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

  d. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 7 tháng

  a. Gibêrelin, Xitôkinin, Axit abxixic

  b. Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin

  c. Etilen, Axit abxixic, Xitôkinin

  d. Auxin, Êtilen, Axit abxixic

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 7 tháng

  a. Kích thích giãn dài tế bào

  b. Kích thích sự ra hoa

  c. Kích thích ra rễ ở cành giâm

  d. Kích thích sự ra quả và tạo quả không hạt

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 7 tháng

  a. Làm giảm năng suất của cây sử dụng lá.

  b. Không có enzim phân giải nên tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại đơi với người và gia súc.

  c. Làm giảm năng suất của cây sử dụng củ.

  d. Làm giảm năng suất của cây sử dụng thân.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Anh Tuấn Cách đây 7 tháng

  a. Tế bào đang phân chia ở, hạt, quả

  b. Thân,cành

  c. Lá, rễ

  d. Đỉnh của thân và cành

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)