YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 73 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 73 sách BT Sinh lớp 11

Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 • Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có tác dụng điều hoà hoạt động giữa các phần khác nhau trong cây.
 • Đặc điểm chung:
  • Là các hợp chất hữu cơ được tạo nên trong một phần của cơ thể và di chuyển đến các phần khác, tại đó gây ra các hiện tượng kích thích hay ức chế sinh trưởng.
  • Với nồng độ rất thấp có thể gây những biến đổi lớn trong cơ thể.
  • Trong cây, hoocmôn thực vật di chuyển trong mạch gỗ và mạch rây.
  • Hoocmôn thực vật có tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.
  • Khác biệt với enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hoá, hoocmôn hoạt hoá cả một chương trình phát sinh hình thái như kích thích hạt và chồi nảy mầm (gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hoá sinh).

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 73 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF