YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 46 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 46 sách GK Sinh lớp 10

Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật còn có thành tế bào.

  • Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xenlulozơ.
  • Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ peptidoglican.
  • Thành tế bào ở nấm được cấu tạo chủ yếu từ kitin.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 46 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON