YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 13 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 tr 60 sách BT Sinh lớp 10

Hãy cho biết trong tế bào nhân thực, những bộ phận nào có cấu trúc màng đơn hoặc màng kép, bằng cách hoàn thiện bảng sau đây: 

Cấu trúc trong tế bào

Màng đơn

Màng kép

Nhân tế bào

 

 

Ribôxôm

 

 

Ti thể

 

 

Lục lạp

 

 

Mạng lưới nội chất

 

 

Bộ máy Gôngi

 

 

Lizôxôm

 

 

Không bào

 

 

Trung thể (trung tử)

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Cấu trúc trong tế bào

Màng đơn

Màng kép

Nhân tế bào

 

+

Ribôxôm

 

 

Ti thể

 

+

Lục lạp

 

+

Mạng lưới nội chất

 

+

Bộ máy Gôngi

 

+

Lizôxôm

+

 

Không bào

+

 

Trung thể (trung tử)

 

+

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 60 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON