YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 62 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 1 tr 62 sách GK Sinh lớp 10 NC

Vẽ sơ đồ cấu trúc màng sinh chất và cho biết chức năng của những thành phần tham gia cấu trúc màng? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chức năng của những thành phần cấu trúc màng:

  • Tầng kép phôtpholipit làm hàng rào thấm đối với prôtêin.
  • Prôtêin xuyên qua màng:
    • Chất vận chuyển: Vận chuyển các phân tử qua màng ngược građien nồng độ.
    • Các kênh: Dẫn truyền các phân tử qua màng.
    • Thụ quan: Dẫn truyền thông tin vào tế bào.
    • Mạng lưới prôtêin bên trong: Xác định hình dạng tế bào, neo giữ các prôtêin nhất định vào các vị trí riêng.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 62 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON