ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 67 SBT Sinh học 10

Giải bài 28 tr 67 sách BT Sinh lớp 10

Chức năng nào sau đây không phải của không bào?

A. Chứa chất phế thải, độc hại.

B. Chứa dung dịch muối khoáng,

C. Chứa không khí.

D. Chứa chất dinh dưỡng và sắc tố. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

 
 
 • Chức năng không phải của không bào là chứa không khí.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 67 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hành thư

  (1) Dị dưỡng.

  (2) Tự dưỡng.

  (3) Màng nguyên sinh.

  (4) Thành kitin.

  (5) Lizôxôm.         '

  (6) Thành xenlulôzơ.

  (7) Ribôxôm.

  (8) Hệ thống nội màng.

  (9) Lục lạp.

  (10) Ti thể.

  Tế bào động vật thường có những đặc điểm nào trong các đặc điểm đó?

  A. (1), (3), (5), (7), (8), (10).

  B. (2), (3), (6), (7), (8), (10)

  C. (2), (5), (6), (8), (9).

  D. (1), (3), (4), (7), (8).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thùy Nguyễn
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1