YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 69 SBT Sinh học 10

Giải bài 35 tr 69 sách BT Sinh lớp 10

Thành phần cơ bản của màng sinh chất là

A. Côlestêrôn và Glicôprôtêin.

B. Cacbohiđrat và Prôtêin.

C. Axit Nucleic và Prôtêin.

D. Phôtpholipit và Prôtêin. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

  • Thành phần cơ bản của màng sinh chất là Phôtpholipit và Prôtêin.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 69 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON