YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 54 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 tr 54 sách BT Sinh lớp 10

Hình sau đây mô tả cấu trúc màng sinh chất.

a) Hãy chú thích cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6.
b) Nêu chức năng của màng sinh chất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

a) Chú thích:

1. Glicôprôtêin.

2. Cacbohiđrat.

3. Côlestêrôn.

4. Prôtêin xuyên màng.

5. Prôtêin bám màng.

6. Phôtpholipit.

b) Chức năng của màng sinh chất:

  • Là ranh giới giới hạn giữa tế bào với bên ngoài làm cho tế bào là một đơn vị cấu trúc.
  • Giúp tế bào trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc.
  • Tiếp nhận và truyền thông tin từ ngoài vào trong tế bào.
  • Chứa các dấu chuẩn glicôprôtêin giúp tế bào nhận biết ra các tế bào cùng cơ thể và nhận biết các tế bào lạ.
  • Là nơi định vị của nhiều loại enzim.
  • Ghép nối các tế bào thành mô. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 54 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON