YOMEDIA
NONE

Bài tập 33 trang 68 SBT Sinh học 10

Giải bài 33 tr 68 sách BT Sinh lớp 10

Khung xương nâng đỡ tế bào gồm

A. Sợi và ống Prôtêin, Ribôxôm, ti thể.

B. Mạng sợi và ống Prôtêin đan chéo nhau.

C. Mạng lưới nội chất.

D. Hệ thống ống tơ phân. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

  • Khung xương nâng đỡ tế bào gồm mạng sợi và ống Prôtêin đan chéo nhau.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 68 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON