YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 30 trang 68 SBT Sinh học 10

Giải bài 30 tr 68 sách BT Sinh lớp 10

Các bào quan có chứa ADN là

A. Ti thể và lục lạp.

B. Lục lạp và bộ máy Gôngi.

C. Bộ máy Gôngi và ribôxôm.

D. Ribôxôm và ti thể. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

  • Các bào quan có chứa ADN là Ti thể và lục lạp.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 68 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON