ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 10 Tế bào nhân thực tiết 3

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 10 về Tế bào nhân thực tiết 3 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Một lớp photphorit và các phân tử prôtêin
  • B. Hai lớp photphorit và các phân tử prôtêin
  • C. Một lớp photphorit và không có prôtêin
  • D. Hai  lớp photphorit và không có prôtêin
  • A. Axit ribônuclêic
  • B. Axit đêôxiribônuclêic
  • C. Cacbonhyđrat
  • D. Axitphophoric
   
   
  • A. Giúp neo giữ các bào quan trong tế bào chất 
  • B. Vận chuyển các chất cho tế bào 
  • C. Tham gia quá trình tổng hợp Prôtêin
  • D. Tiêu huỷ các tế bào già 
  • A. Thực vật và  động vật 
  • B. Động vật và nấm 
  • C. Nấm và thực vật 
  • D. Động vật và vi khuẩn 
  • A. Xenlulôzơ
  • B. Côlesteron
  • C. Phôtpholipit
  • D. Axit nuclêic
 • Câu 6:

  Vì sao khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì sẽ dẫn tới bệnh vô sinh ở nam giới?

  • A. Khi hỏng hệ thổng khung xương tế bào thì tinh trùng bị chết.
  • B. Khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì tinh trùng không chuyền động đến ống dẫn trứng được, do đó bị vô sinh.
  • C. Khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì tinh trùng không thề xâm nhập vào tế bào trứng để thụ tinh.
  • D. Khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì nam giới không thể phóng tinh. 
 • Câu 7:

  Theo mô hình khảm động thì màng sinh chất có những thành phần và cách thức cấu tạo nào sau đây ?

  I. Một lớp kép phốtpholipit. xen giừa có các phân tử prôtêin, cholesteron.

  II. Có các phân tử cacbohiđrat liên kết mặt ngoài các phân tử prôtêin và phôtpholipit.

  III. Các phân tử phôtpho lipit và prôtêin thường xuyên chuvền động.

  IV. Màng có cấu trúc ồn định, các phân tử thường không chuyển động.

  • A.  I, II. 
  • B. I, III. 
  • C. I, II, III
  • D. I, II, III, IV.
 • Câu 8:

  Hình dạng của tế hào động vật được duy trì ổn định nhở cấu trúc nào sau đây?

  • A. Mạng lưới nội chất.   
  • B. Bộ khung xương tế bào.
  • C. Chất nền ngoại bào. 
  • D. Thành tế bào.
 • Câu 9:

  Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có

  • A. Chất nền ngoại bào
  • B. Lông và roi
  • C. Thành tế bào
  • D. Vỏ nhầy
  • A. Sinh tổng hợp protein để tiết ra ngoài
  • B. Mang các dấu chuẩn đặc trưng cho tế bào
  • C. Tiếp nhận và di truyền thông tin vào trong tế bào 
  • D.  Thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường
 

 

 

YOMEDIA
1=>1