YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 25 trang 67 SBT Sinh học 10

Giải bài 25 tr 67 sách BT Sinh lớp 10

Chức năng nào sau đây không phải của lizôxôm?

A. Tổng hợp màng, làm tăng diện tích màng sinh chất.

B. Làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào.

C. Làm nhiệm vụ phân huỷ các bào quan già và yếu.

D. Tự tiêu tế bào cần thiết cho sự biệt hoá và biến thái. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

  • Lizôxôm không có chức năng tổng hợp màng, làm tăng diện tích màng sinh chất.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 67 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON