YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 49 trang 73 SBT Sinh học 10

Giải bài 49 tr 73 sách BT Sinh lớp 10

Có nhiều loại không bào với chức năng khác nhau :

(1) Không bào chứa chất phế thải độc hại.

(2) Không bào chứa chất dự trữ.

(3) Không bào tiêu hoá

(4) Không bào chứa nước và muối khoáng.

(5) Không bào chứa sắc tố.

(6) Không bào co bóp.

Tế bào thực vật không có những loại không bào nào?

A. (1), (2), (3).

B. (3), (6).

C. (4), (6).

D. (3), (4), (5).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 49

  • Tế bào thực vật không có các không bào: (3), (6).

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 73 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON