ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 66 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 tr 66 sách BT Sinh lớp 10

Cấu trúc nào sau đây không trực tiếp tham gia vào nâng đỡ hay vận động tế bào?

A. Vi sợi.

B. Vi ống.

C. Roi.

D. Lizôxôm, Ribôxôm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 
  • Lizôxôm, Ribôxôm không trực tiếp tham gia vào nâng đỡ hay vận động tế bào.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 66 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1