YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 13 trang 64 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 tr 64 sách BT Sinh lớp 10

Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là

A. Glicôprôtêin.

B. ARN và Prôtêin.

C. ADN và Histôn.

D. Phôtpholipit. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là ARN và Prôtêin.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 64 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON