ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 64 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 tr 64 sách BT Sinh lớp 10

Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là

A. Glicôprôtêin.

B. ARN và Prôtêin.

C. ADN và Histôn.

D. Phôtpholipit. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 
 • Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là ARN và Prôtêin.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 64 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Goc pho

  a. Cấu tạo đơn giản

  b. Có kitin hoặc xenlulozo vững chắc còn ở vi khuẩn không có kitin

  c. Có cấu trúc phức tạp hơn vì có peptidoglican

  d. Bảo vệ tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tra xanh

  1. Ribôxôm 

  2. Sự tổng hợp ATP 

  3. Màng tế bào 

  4. Màng nhân

  5. Các intron

  6. DNA pôlimeraza

  7. Sự quang hợp

  8. Ti thể

  Những yếu tố nào có thể có trong cả tế bào của sinh vật chưa có nhân hoàn chỉnh (procaryotae) và sinh vật có nhân hoàn chỉnh (eucaryotae)?

  a. 1, 2, 3, 6, 7

  b. 1, 2, 3, 5, 7, 8

  c. 1, 3, 4, 7

  d. 1, 3, 5, 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1