YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 39 trang 70 SBT Sinh học 10

Giải bài 39 tr 70 sách BT Sinh lớp 10

Trong cấu trúc của màng sinh chất, loại prôtêin giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất?

A. Vận chuyển.

B. Kháng thể.

C. Enzim.

D. Cấu tạo. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39

  • Trong cấu trúc cua màng sinh chất, loại prôtêin giữ chức năng cấu tạo chiếm số lượng nhiều nhất.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 70 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON