YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 27 trang 67 SBT Sinh học 10

Giải bài 27 tr 67 sách BT Sinh lớp 10

Chức năng nào sau đây không phải của perôxixôm?

A. Ôxi hoá axit uric.

B. Điều chỉnh chuyển hoá Glucôzơ.

C. Phân giải H2O2 nhờ Catalaza.

D. Phân giải các phân tử Prôtêin. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

  • Peroxisome (hay perôxixôm) là những túi màng có nguồn gốc từ mạng lưới nội chất chứa các enzym.
  • Phân giải các phân tử Prôtêin không phải chức năng của perôxixôm.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 67 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON