YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 57 trang 75 SBT Sinh học 10

Giải bài 57 tr 75 sách BT Sinh lớp 10

Đối với ếch, điều gì sẽ xảy ra nếu đến cuối giaỉ đoạn nòng nọc, các lizôxôm trong các tế bào cuống đuôi bị vỡ?

A. Không ảnh hưởng gì đến hình thái và đời sống của nòng nọc ếch.

B. Các tế bào ở cuống đuôi bị hệ enzim của lizôxôm phân huỷ.

C. Các tế bào ở cuống đuôi sẽ sinh trưởng nhanh.

D. Các tế bào ở cuống đuôi sẽ phân chia nhanh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 57

  • Đối với ếch, nếu đến cuối giaỉ đoạn nòng nọc, các lizôxôm trong các tế bào cuống đuôi bị vỡ thì Các tế bào ở cuống đuôi bị hệ enzim của lizôxôm phân huỷ.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 75 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON