ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 80 sách GK Sinh lớp 10

Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I:

 • Kì đầu I:
  • NST kép: gồm 2 crômatit dính nhau tại tâm động. Các NST kép bắt đầu co xoắn lại.
  • Các NST kép bắt cặp tương đồng và có thể trao đổi các đoạn crômatit cho nhau gọi là hiện tượng trao đổi chéo.
  • Thoi phân bào dần hình thành, màng nhân và nhân con dần tiêu biến.
 • Kì giữa I:
  • Các NST co xoắn cực đại, tập trung thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo.
  • Thoi vô sắc chỉ dính vào 1 phía của 1 NST trong cặp tương đồng.
 • Kì sau I:
  • Mỗi NST kép trong cặp tương đồng sẽ trượt trên tơ vô sắc về 1 cực của tế bào.
 • Kì cuối I :
  • NST dãn xoắn dần, màng nhân và nhân con dần xuất hiện, thoi vô sắc biến mất.
 • Kết quả GP1:
  • 1TB (2n đơn) ⇒ 2TB (n kép)

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 80 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1