ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9 trang 118 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 tr 118 sách BT Sinh lớp 10

Nêu những đặc điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 
 • Giống:
  • Đều là sự phân bào có sự thành lập thoi vô sắc, nhân phân chia trước, tế bào chất phân chia sau.
  • Đều có sự nhân đôi của NST (thực chất là sự tự nhân dôi của ADN) ở kì trung gian.
  • Đều trải qua các kì phân bào tương tự nhau, diễn biến xảy ra ở các giai đoạn tương tự nhau: NST đóng xoắn, trung thể tách làm đôi, thoi vô sắc được hình thành, màng nhân tiêu biến, NST tập trung và di chuyển về hai cực của tế bào, màng nhân tái lập, NST tháo xoắn, tế bào chất phân chia.
 • Khác nhau:
 • NGUYÊN PHÂN :
  • Xảy ra với tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.
  • Chỉ gồm một lần phân bào.
  • Không có sự trao đổi chéo.
  • Tại kì giữa các NST kép tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
  • Tại kì sau có sự phân cắt của các NST kép thành 2 NST đơn tại tâm động và các NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.
  • Kết thúc kì cuối tạo thành 12 tế bào con giống nhau có bộ NST lưỡng bội đơn.
  • Không tiếp tục nguyên phân.
  • Kết quả: từ 1 tế bào mẹ tạo thành 2 tế bào con giống nhau, có bộ NST lưỡng bội (giống như ở tế bào mẹ)
  • Các tế bào con sinh ra sẽ phân hóa tạo thành các loại tế bào sinh dưỡng khác nhau.
 • GIẢM PHÂN
  • Xảy ra đối với các tế bào sinh dục ở thời kì chín.
  • Gồm 2 lần phân bào liên tiếp (lần phân bào I là phân bào giảm phân, lần phân bào II là phân bào nguyên phân).
  • Ở kì đầu có sự bắt chéo giữa 2 cromatit khác nguồn gốc dẫn tới sự tiếp hợp, trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng (khác nguồn gốc).
  • Tại kì giữa các NST kép tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
  • Tại kì sau I diễn ra sự phân li của các NST ở trạng thái kép trong từng cặp tương đồng (không có sự phân cắt tâm động)
  • Kết thúc kì cuối I tạo thành 2 tế bào con có bộ NST đơn bội kép (Đây là giai đoạn quan trọng, là cơ sở để tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau)
  • Các tế bào con sinh ra lại tiếp tục bước vào lần phân bào thứ II
  • Kết quả: từ 1 tế bào mẹ tạo thành 4 tế bào con có bộ NST đơn bội đơn (giảm đi 1 nửa so với tế bào mẹ)
  • Các tế bào con sinh ra sẽ phân hóa tạo thành giao tử. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 118 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1