ADMICRO
UREKA

Bài tập 3 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 80 sách GK Sinh lớp 10

Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân:

Nguyên phân Giảm phân
  • Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào.
  • Có một lần phân bào.
  • Không có sự tiếp hợp và hoán vị gen.
  • Các NST ở kì giữa xếp thành 1 hàng tại mặt phẳng xích đạo.
  • Kết quả: tạo 2 tế bào con có số lượng NST giống hệt tế bào mẹ (2n).
  • Xảy ra ở tế bào sinh dục chín.
  • Có hai lần phân bào.
  • Có sự tiếp hợp và hoán vị gen.
  • Các NST xếp thành 2 hàng ở kì giữa I, 1 hàng ở kì giữa II.
  • Kết quả: qua hai lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 tế bào con có NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 80 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF