YOMEDIA

Bài tập 18 trang 123 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 tr 123 sách BT Sinh lớp 10

Nếu không có trao đổi chéo, sau khi giảm phân, từ một tế bào có các cặp NST là AaBbDd có thể tạo ra mấy loại giao tử?

A. 2 loại giao tử.

B. 4 loại giao tử. 

C. 6 loại giao tử.

D. 8 loại giao tử. 

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

 
 
  • Nếu không có trao đổi chéo, sau khi giảm phân, từ một tế bào có các cặp NST là AaBbDd có thể tạo ra 2 loại giao tử.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 123 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA