YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 tr 80 sách GK Sinh lớp 10

Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Ý nghĩa của quá trình giảm phân:

  • Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh thường tạo ra rất nhiều biến dị tổ hợp.
  • Sự đa dạng di truyền ở thế hệ sau các loài sinh vật sinh sản hữu tính (chủ yếu là do các biến dị tổ hợp) là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tế bào giúp các loài có khả năng thích nghi với điều kiện sống mới.
  • Các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 80 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON