AMBIENT

Bài tập 15 trang 115 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 tr 115 sách BT Sinh lớp 10

a) Tại sao nói diễn biến của giảm phân II giống với nguyên phân?

b) Nêu ý nghĩa sinh học của giảm phân II?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

a) 

  • Diễn biến các kì giống nhau: kì giữa NST tập trung hành một hàng trên mặt phẳng của thoi phân bào. Kì sau NST kép phân li về hai cực của tế bào.
  • Hình thái NST như nhau, NST từ kép chuyển thành NST thể đơn.
  • Từ 1 tế bào tạo 2 tế bào con có số NST bằng tế bào mẹ ban đầu.

b)

  • Tạo ra các giao tử đơn bội (n).
  • Cơ sở quan trọng cho quá trình thụ tinh ở động vật sinh sản hữu tính.
  • Tham gia vào quá trình di truyền ở cấp tế bào.
  • Duy trì và ổn định bộ NST 2n đặc trưng cho loài. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 115 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA