AMBIENT

Bài tập 17 trang 116 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 tr 116 sách BT Sinh lớp 10

Một tế bào sinh dục của gà 2n = 78 NST, mỗi NST đơn trong từng cặp NST khác nhau, khi giảm phân không có trao đổi đoạn. Tế bào này nguyên phân 5 đợt ở giai đoạn sinh sản, rồi lớn lên về kích thước, sau đó trải qua giảm phân để tạo ra tinh trùng bình thường.

a) Ở giai đoạn sinh sản môi trường đã cung cấp nguyên liệu cho nguyên phân tương đương với bao nhiêu NST đơn mới?

b) Ở giai đoạn chín (giảm phân) cần phải cung cấp thêm nguyên liệu cho nguyên phân tương đương với bao nhiêu NST đơn mới? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Ta có công thức: Số lượng NST cung cấp = \( ({2^k} - 1).2n \)

a) Ở giai đoạn sinh sản, số lượng NST cung cấp là:

\( ({2^5}\; - {\rm{ }}1){\rm{ }} \times {\rm{ }}78{\rm{ }} = {\rm{ }}2418 \) NST

b) NST cung cấp ở giai đoạn chín là:

\( {2^5}\; \times {\rm{ }}78{\rm{ }}NST{\rm{ }} = {\rm{ }}2496 \) NST 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 116 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>