AMBIENT

Bài tập 11 trang 118 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 tr 118 sách BT Sinh lớp 10

Quan sát các hình sau, rồi sắp xếp các hình theo trật tự của quá trình giảm phân.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Thứ tự đúng là: 

E →D→C→B→I→A→H→G→F

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 118 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>