YOMEDIA

Bài tập 14 trang 114 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 tr 114 sách BT Sinh lớp 10

Tế bào của một cơ thể có 2n = 14 NST. Hãy cho biết:

a) Số NST ở kì sau của nguyên phân

b) Số NST ở kì sau của giảm phân I

c) Số NST ở kì sau của giảm phân II

d) Số crômatit ở kì giữa của nguyên phân

e) Số crômatit ở kì giữa của giảm phân II

f) Số NST ở ki cuối giảm phân II

g) Số tâm động ở kì sau của nguyên phân

Cho rằng quá trình phân bào xảy ra bình thường và sự phân chia tế bào chất xảy ra ở kì cuối. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

a) Số NST ở kì sau của nguyên phân là 28

b) Số NST ở kì sau của giảm phân I là 14

c) Số NST ở kì sau của giảm phân II là 14

d) Số crômatit ở kì giữa của nguyên phân là 28

e) Số crômatit ở kì giữa của giảm phân II là 0

f) Số NST ở kì cuối giảm phân II là 7

g) Số tâm động ở kì sau của nguyên phân là 28 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 114 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA