YOMEDIA

Bài tập 29 trang 126 SBT Sinh học 10

Giải bài 29 tr 126 sách BT Sinh lớp 10

Theo dõi sự phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta đếm được trong một tế bào có 7 NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo củâ thoi phân bào. Biết rằng quá trình phân bào không xảy ra đột biến. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Tế bào đang ở kì giữa của giảm phân II, bộ NST 2n =14.

B. Tế bào đang ở kì giữa của giảm phân I, bộ NST 2n = 14.

C. Tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân, bộ NST 2n = 14.

D. Tế bào đang ở kì giữa cua giảm phân I, bộ NST 2n = 28. 

VDOC

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

 
 
 • Khẳng định đúng: tế bào đang ở kì giữa của giảm phân II, bộ NST 2n =14.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 126 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)