AMBIENT

Bài tập 21 trang 124 SBT Sinh học 10

Giải bài 21 tr 124 sách BT Sinh lớp 10

Giảm phân II tương tự nguyên phân ở chỗ

A. Các nhiễm sắc tử tách nhau ra trong kì sau.

B. ADN nhân đôi trước khi phân bào.

C. Các NST tương đồng tiếp hợp với nhau.

D. Số NST giảm đi một nửa. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

  • Giảm phân II tương tự nguyên phân ở chỗ các nhiễm sắc tử tách nhau ra trong kì sau.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 124 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>