AMBIENT

Bài tập 7 trang 121 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 tr 121 sách BT Sinh lớp 10

Các kiểu phân bào khác nhau đều có chung đặc điểm:

A. Thu nhận tín hiệu, nhân đôi vật chất di truyền, đóng xoắn NST; phân đôi NST về 2 phía và phân chia tế bào chất.

B. Tổng hợp Prôtêin, sợi thoi phân bào, phân chia đều vật chất di truyền.

C. Trải qua các kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối.

D. Luôn mang tính chu kì, sinh trưởng rồi lại phân chia. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Các kiểu phân bào khác nhau đều có chung đặc điểm: Thu nhận tín hiệu, nhân đôi vật chất di truyền, đóng xoắn NST; phân đôi NST về 2 phía và phân chia tế bào chất.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 121 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA