AMBIENT

Bài tập 12 trang 112 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 tr 112 sách BT Sinh lớp 10

Quan sát sơ đồ sau đây:

a) Chú thích vào hình A và B là gì?

b) Tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa 2 quá trình đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

a)

 • Nhánh bên trái (A) là sơ đồ quá trình nguyên phân.
 • Nhánh bên phải (B) là sơ đồ quá trình giảm phân.

b) So sánh

 • Giống nhau:
  • NST nhân đôi một lần.
  • Đều là sự phân bào có thoi phân bào.
  • Xảy ra các giai đoạn tương tự như nhau : kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
  • Đều có hiện tượng nhân đôi, đóng xoằn, tháo xoắn của NST.
  • Đều có hiện tượng sắp xếp NST, phân li, di chuyển NST về 2 cực tế bào.
 • Khác nhau: 

 

Nguyên phân

Giảm phân

Cơ chế

- 1 lần phân bào.

 

- ở kì đầu không có sự tiếp hợp của các NST.

 

 

- ở kì giữa các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

 

- ở kì sau, 2 cromatic chị em của NST kép tách ở tâm động và phân li đều.

- 2 lần phân bào liên tiếp nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần.

- ở kì đầu có sự tiếp hợp, trao đổi đoạn giữa các sợi cromatic trong cặp NST kép tương đồng.

- ở kì giữa I, các cặp NST kép tương đồng xếp 2 hàng trên đuoèng xích đạo của thoi phân bào.

- kì sau I có sự phân li của cặp NST kép tương đồng, tạo sự đa dạng của các giao tử.

Kết quả

- 1 tế bào mẹ nguyên phân 1 lần tạo 2 tế bào con.

- tế bào con có bộ NST (2n) giống hệt nhau và giống hệt bộ NST của tế bào mẹ.

- 1 tế bào mẹ giảm phân cho 4 tế bào con.

- tế bào con mang n NST có nguồn gốc khác nhau.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 112 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Thanh Vân

  Ở trâu có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=50 . Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 nhiễm sắc thể kép đang xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xách đạo của thoi phân vào tế bào . Số lượng tế bào  của nhóm là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA